Hem

Fixargubbarna.se - Ett nätverk av olika företagare

Här hittar du viktig information om vad man behöver tänka på innan man väljer att anlita hantverkare, entreprenader och företag.

Olika sorters företagare/entreprenad

Totalentreprenad
(funktionsentreprenad)

Innebär att du/ni sluter ett avtal med ett enskilt företag som svarar för projektering, material och byggnadsarbeten.

Generalentreprenad (utförandeentreprenad)

Vid denna typ av entreprenad sluts minst två olika enskilda avtal, uppdelningen kan exempelvis vara på två parter den som projekterar bygget (Arkitekt/Byggherre) och den andra parten den entreprenör som utför arbetet.

Delad entreprenad

Innebär att du/ni tecknar separata avtal med varje enskild aktiv aktör. Fördelen med detta är att du kan få större inflytande över bygget samt pressa priserna, nackdelen är att huvudansvaret faller på dig/er.

Att tänka på före du anlitar hantverkare/företag

Här har vi sammanställt en mängd tänkvärt kring att anlita hantverkare i Sverige.

 • Steg 1
 • Beställ in flera offerter: Hör med flera olika hantverkare och företag på samma gång, be om ett pris för hela arbetet och begär en skriftlig offert. För att kunna jämföra olika offerter med varandra, behöver de innehåller alla likvärdiga poster. Vem står exempelvis för material, el, resor och städning? Kontrollera noga så att alla utgiftsposter verkligen finns upptagna samt kontrollera om moms/ev .rotavdrag är inkluderad i priset eller inte.
 • Kontrollera bolaget:Kontrollera att hantverkaren arbetar för ett aktivt företag/registrerad enskild firma med F-skatt
 • Gör en kreditupplysning på firman eller personen som står som firmatecknare för att kontrollera eventuella betalningsanmärkningar/ekonomiska förutsättningar.
 • Steg 2
 • Undvik svartlistade bolag: Kontrollera så att bolaget/firman inte är med på Råd&Röns - Svarta lista över företag som inte godtar och följer Allmänna reklamationsnämndens beslut vid tvister.
 • SkuldkontrollVänd dig till Kronofogdemyndigheten för att kontrollera så att företaget inte dras med några skulder eller tidigare gått i konkurs.
 • Kontrollera försäkringar: försäkra er om att hantverkaren har alla grundläggande försäkringsskydd som ansvars- och allriskförsäkring.
 • Steg 3
 • Sigill:Undersök om företagaren och dennes firma är ansluten till någon branschorganisation. Detta är en kvalitetsstämpel i sig själv, dessutom är medlemsföretag oftast förbundna att följa en rad etiska normer och riktlinjer.
 • Upprätta skriftligt avtal:Innan du väljer leverantör, be om att få upprätta ett skriftligt avtal. Detta skall båda parter underteckna och bör tydligt specificera pris, omfattning samt tidsram. Det bör även framgå hur eventuella ändringar och tilläggsarbeten skall hanteras.

Viktiga aspekter

Personliga rekommendationer och tidigare omdömen

Bra hantverkare står sällan utan arbetstillfällen, företag med goda vitsord och rekommendationer behöver oftast inte aktivt leta kunder istället strömmar kunderna till av sig själv. Man skulle kunna ha trott att det idag var algoritmer och smarta AI-robotar som hjälpte oss välja hantverkare, men faktum är att den primära vägledningen vid köp av både tjänster och produkter är tidigare omdömen från kunder.

Personliga recensioner och tidigare kundomdömen är något som de flesta som letar hantverkare fäster stor vikt vid. Det är inte alltid man har möjlighet att fråga ut tidigare kunder om deras erfarenheter, men om du har möjlighet att göra detta finns det ett antal frågor som kan vara lämpliga att ställa:

Betalning/Finansiering

Kontant betalning – Du betalar direkt kontant, begär alltid kvitto och se till att ha kontrollerat att det anlitade företaget har F-skatt och är registrerat för moms.

Betala via faktura – Detta är den vanligaste betalningsformen och innebär att du/ni får en viss betalfrist på att betala för arbetet. Fakturatiden är vanligen ca 10-30 dagar.

Renoveringslån – Det finns huvudsakligen två möjligheter att lånefinansiera byggprojekt för privatpersoner, genom att upptaxera bostaden och få utökat utrymme i bolånet alternativt söka ett privatlån utan säkerhet.

Fastighetslån – För företag som vill utföra mindre renoveringsarbeten kan det vara svårt att använda fastigheten som säkerhet för lån, oftast krävs istället ett företagslån som garanteras med en personlig borgen.

Länk: Egenforetagaren.se - Företagsresurser

Undvik svartarbete

Genom att anlita svart arbetskraft göder du oseriösa aktörer och risker att bli både arbetsgivaransvarig och ersättningsskyldig.

Du kan även få svårigheter med försäkringar, står utan garanti på utfört arbete och får svårt att reklamera ett köp. Dessutom försvinner möjligheter att dra nytta av ROT-avdraget.

Kontakta oss

Just nu ligger tyvärr denna funktion nere: